CPR richtlijnen

CPR richtlijnen

Sinds 1 juli 2017 gelden de nieuwe standaarden voor laagspannings-, middenspannings-, data-, en signaalkabels. Het doel hiervan is het verminderen van de risico’s op brand. CPR zorgt voor een universele classificatie van het brandgedrag voor kabels en zodoende een betere kwaliteitsborging.
In dit artikel leggen wij het volgende uit:

 • Ingangsdatum
 • Brandtests
 • De klasse verdeling
 • NEN 8012 normering
 • DoP verklaring
 • Producten op CPR klasse

Geen tijd om dit allemaal te lezen? Onderaan vind je een samenvatting. 

Ingangsdatum CPR richtlijnen

Op 1 juli 2016 is de overgangsdatum naar de nieuwe richtlijnen ingegaan. Deze periode duurde tot 1 juli 2017. Alle EU-landen hadden een jaar de tijd om CPR kabels te implementeren in hun nationale regelgeving.

Brandtests

Omdat de testmethodes en classificaties veranderen, moeten alle kabel productfamilies opnieuw brandtests ondergaan. De brandtests worden gevalideerd door aangemelde instanties. De instanties die dit valideren, worden uitgekozen door de nationale overheden in Europa. In Nederland is deze taak ondergebracht bij de Raad voor Accreditatie in Utrecht. De primaire taak van de RvA is het verifiëren van laboratoriumtesten; of deze aan de accreditatienormen voldoen.


Classificatie kabels

Om de kabels te classificeren, zijn een aantal eigenschappen getest. De eigenschappen zijn als volgt:
 

 • Brandbijdrage
 • Rookontwikkeling
 • Zuurgraad van rookgassen/corrosiviteit
 • Brandende vallende deeltjes

 
Na het testen van kabels op de betreffende eigenschappen worden de kabels ingedeeld in klassen. Deze klassen gelden voor alle kabels in vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken. CPR maakt onderscheid in de klassen Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca, waarbij Aca de hoogste brandbestendigheid heeft en Eca de laagste. Fca is helemaal niet bepaald.

NEN 8012

In de NEN 8012 is de implementatie van de kabels opgesteld. In de NEN 8012 is de Nederlandse norm opgesteld voor de keuze van leidingtype met als doel de schade van brand via elektrische leidingen en glasvezelleidingen te beperken. Waar de classificatie uit zes klassen bestaat, zijn er maar vier opgenomen in de indeling NEN 8012. 

Declaration of Performance 

De kabelfabrikant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtest en CE-markering. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de Declaration of Performance (DoP). Door het opstellen van een DoP garandeert de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen zoals genoemd. Voor elke kabel moet een afzonderlijke DoP worden opgesteld. Zonder geldige DoP is een CE-markering niet mogelijk.

Belangrijk om te weten over de CPR richtlijnen

In de classificatie wordt onderscheid gemaakt tussen brandbijdrage en brandrisico. In eerste instantie lijken de Eca kabels het veiligste cq. de kabel met het laagste brandrisico. De kabel staat in het groen gemarkeerd, maar in werkelijkheid betekent dit dat de situatie waarin een kabel gebruikt wordt, het meest veilig is.
 
Voorbeeld: Je werkt in een ruimte zonder brandbaar materiaal. In dit geval kies je de Eca kabel.
 
De kabels met B2ca aanduiding zijn dus voor situaties met een verhoogd brandrisico

Eisen naar bouwwerk

Hieronder zie je bepaalde bouwklassen en de aanbevolen kabels door de kabelindustrie en volgens de IEC 60364-4-42:2010 basiseisen met als extra eisen halogeen vrij en minimale rookontwikkeling.
 

Veel voorkomende bouwwerk Aanbevolen door kabelindustrie
School/universiteit Cca - s1, d1, a1
 
Restaurants/hotels
Flatgebouw >30 meter hoog
Torengebouw > 20 meter hoog
Verkoopplaatsen > 800 m2
Kantoor > 400 m2
Veel gebruikte ruimten voor meer dan 100 personen
Attractiepark
Grote gebouwen > 1600 m2
Daginrichting voor kinderen, gehandicapten of ouderen B2ca - s1, d1, a1
 
Stellingmagazijn > 7,5 meter hoog Eca
Bouwklasse 4 < 13 m < n x 400 m2 Eca
Bouwklasse 1-3 < 7,5 m Eca
Magazijn voor stoffen met hoog brandgevaar B2ca - s1, d1, a1
 
Gevangenissen Cca - s1, d1, a1
Straattunnel B2ca - s1, d1, a1
Treintunnel B2ca - s1, d1, a1
Ondergrondse parking Cca - s1, d1, a1
Serverruimte/datacentrum B2ca - s1, d1, a1

Wie is waar verantwoordelijk voor?

Van fabrikant tot installateur heeft iedereen verantwoordelijkheid in het naleven en controleren van de CPR richtlijnen.
 

Bedrijf Plichten
Fabrikant Uitvoeren brandtesten, opstellen DoP, opstellen en aanbrengen CE-markering
Groothandel Beschikbaar maken DoP, CE-markering controleren, weergave juiste productinformatie
Adviseur Juiste keuze kabel conform NEN 8012
Installateur Keuze kabel in administratie meenemen

 Begrippenlijst

De technische termen zijn hieronder uitgelegd met een zo duidelijk mogelijke definitie.
 

CPR Construction Products Regulation
DoP Declaration of Performance
NEN 8012 Normontwerp voor brandclassificatie elektrische kabels
CE-markering Keurmerk dat aangeeft of een product voldoet aan de regels binnen de Europese economische ruimte
EN 13501-6 Fire classification of construction products and building elements
Corrosiviteit Aantasting van metaaloppervlakken door zuurstof en water in de lucht.
Flowchart Schematische voorstelling van een proces

Wanneer je bij Kabel24 een kabel met CPR classificatie koopt

Wanneer je een kabel koopt met CPR classificatie bij Kabel24, ben je verzekerd van:
 

 • Scherpe prijs
 • CE en DoP gekeurde producten
 • DoP nummer op factuur en/of op pakbon bij knipstukken
 • Verzending in 24 uur 

 Samenvatting

Sinds 1 juli gelden de nieuwe CPR en NEN 8012. De CPR richtlijnen gelden voor kabels in vaste elektrische installaties. In de NEN 8012 is de indeling naar brandbaarheid van de kabel beschreven en in de CPR richtlijnen het brandrisico voor een betreffende situatie.
 
De classificatie voor de nieuwe CPR is verdeeld in vier klassen, met een risico van heel beperkt tot en met hoog. Fabrikanten zijn verplicht een DoP op te stellen voor om een CE-markering in aanmerking te komen.
 
Naast de DoP dient de fabrikant de kabels ook te testen voor de CPR classificatie. De kabels worden naast brandbaarheid ook getest op rookontwikkeling, brandende vallende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad.
 
In één zin samengevat: Het is voor je klant, jezelf en andere personen die in aanraking komen met een kabel belangrijk dat de juiste kabel wordt geselecteerd. Voor zowel de veiligheid van personen als voor de verzekeringsmaatschappij. 
 
Heb je vragen over de CPR richtlijnen? Of over kabels in het algemeen? Neem dan telefonisch contact met ons op via nummer 088 51 11 677 of stel je vraag rechtsonder in het chatvenster. Je kan natuurlijk ook een mail sturen naar [email protected]